Geschiedenis

Wikipedia citaat

De folkloristische schutterijen, schuttersgilden en schutbroederschappen zijn ontstaan uit de historische schutterijen. Ze hebben tegenwoordig vooral een sociale, culturele en toeristische functie. Ze houden verschillende keren per jaar een optocht en schieten met een buks. Afhankelijk van de regio worden er andere schietdisciplines beoefend.
Schutterijen dateren al uit de middeleeuwen en waren zuiver plaatselijke instellingen. Na 1814 veranderde de situatie. De lokale schutterijen werden vanaf dat jaar eenvormig georganiseerd. Ze kregen als taak het handhaven van binnenlandse order en rust; en het dienen in tijden van oorlog en buitenlandse dreiging. Gemeenten met meer dan 2500 inwoners kenden een dienstdoende schutterij.

In de overige gemeenten kwam een rustende schutterij. Deze werd pas actief in geval van oorlog. In 1827 werd bepaald dat er op iedere honderd inwoners twee schutters moesten zijn. Mannen tussen de 24 en 34 jaar waren schuttersplichtig en moesten zich bij de gemeente laten registreren.
Door middel van een lotingsysteem werd bepaald wie daadwerkelijk tot de schutterij moest toetreden. De staat versterkte de wapens en wapenuitrusting, terwijl de gemeente de kosten voor onderhoud en vervanging betaalde.

In 1901 werden de schutterijen afgeschaft. De Haaksbergsche Schutterij ontstond op 24 maart 1785. In hoeverre de Haaksbergsche schutters betrokken waren bij de schermutselingen op de nadering van de Franse troepen in 1794/95 is niet bekend, evenmin of er enkele hebben deelgenomen aan de Russische Veldtocht van Napoleon Bonaparte. Wel is komen vast te staan dat er in die jaren schietwedstrijden werden gehouden. Samen met vele dienstplichtigen waren de Haaksbergsche schutters na de Belgische opstand gedwongen in de jaren 1830-’34 actieve dienst te verrichten. In augustus 1834 keerden zij terug. Te hunnen ere werden Schuttersfeesten georganiseerd.
de Haaksbergsche Schutterij

De Schuttersfeesten in Haaksbergen worden gehouden tijdens weekeinde van eind Augustus/ begin September tegelijk met de Haaksbergsche kermis, die sedert eeuwen op deze datum wordt gehouden.
Tot aan 1976 kende de schutterij geen vaste leden, met uitzondering van enkele officieren, bielemannen en vendeliers. Degene die zich in die tijd geroepen voelde om aan het vogelschieten deel te nemen kon zich een week van te voren en zelfs nog enkele uren voor de aanvang, aanmelden als deelnemer. In 1976 werd besloten om over te gaan tot de aanschaf van 30 uniformen en het aangaan van een "vast" lidmaatschap.
 • 1 oktober 2006

  Open Dag Schuttershoes
 • 30 september 2006

  Opening Schuttershoes (op verzoek van de burgemeester)
 • januari 1999

  Plannen voor een nieuw te bouwen schuttersgebouw
 • 28 augustus 1998

  Haaksbergsche Schutterij naar Krakau Europees Schutterstreffen.
 • april 1997

  Delegatie naar Krakau Polen
 • 30 augustus 1996

  Europees Schutterstreffen te Haaksbergen, een knaller, Haaksbergen in de ban van de middeleeuwen. 60.000 liter bier voor dorstige kelen.
 • 3 juni 1996

  Naar Brussel, Manneken Pis in Haaksbergs schutterspak gestoken.
 • september 1995

  40-jarig bestaan EGS met receptie te Haaksbergen. Beschermheer Dr. Otto von Habsburg spreekt op receptie.
 • augustus 1993

  Delegatie stuurgroep Schutterstreffen Haaksbergen op werkbezoek te Medebach Duitsland.
 • september 1992

  Naar Europees Schutterstreffen te Genk België.
 • augustus 1992

  Eerste koningin bij de Schutterij na 207 jaar.
 • augustus 1991

  Haaksbergsche Schutterij krijgt opdracht Europees Schutterstreffen ’96 in Haaksbergen te organiseren.
 • augustus 1990

  Haaksbergsche Schutterij stelt zich kandidaat voor organisatie Europees Schutterstreffen
 • augustus 1991

  Haaksbergsche Schutterij krijgt opdracht Europees Schutterstreffen ’96 in Haaksbergen te organiseren.
 • augustus 1990

  Haaksbergsche Schutterij stelt zich kandidaat voor organisatie Europees Schutterstreffen
 • september 1989

  Schutterij naar Europees Schutterstreffen te Valkenburg.
 • januari 1989

  Overlijden van onze secretaris Frans Overbeeke.
 • augustus 1988

  Mevrouw Lubbers te gast op de schuttersfeesten van de Haaksbergsche Schutterij.
 • januari 1988

  Haaksbergen 800 jaar
  De schutterij begint als een van de eersten met de promotie van Haaksbergen bij de opening van de vakantiebeurs te Utrecht.
  Opening door Ria Lubbers “Ther First Lady” van Nederland, de vrouw van de minister president.
 • 16 juli 1987

  Schutterij krijgt 60 Lee Ensfield geweren van het Ministerie van Defensie wegens goede contacten van onze Burgemeester Gabor.
 • 28 augustus 1985

  Koningin Beatrix te Haaksbergen; schutterij met vendeliers als erewacht.
 • 21 augustus 1985

  Promotie schutterij naar de hoogste afdeling: 200-jarig bestaan wordt gevierd met een schuttersfestijn in Euregio verband, geweldig geslaagd, met als beloning een koninklijke gouden penning.
 • 21 september 1983

  Schutterij Haaksbergen als erewacht bij opening Staten Generaal