Obligaties

RENTE UITBETALING

De Haaksbergsche Schutterij heeft in 2004 een obligatielening uitgeschreven, waarvan de opbrengst was bestemd voor de nieuw te bouwen verenigingsaccommodatie op het park Groot Scholtenhagen.

Conform de voorwaarden van de lening zal de rente worden vergoed vanaf 1 juli 2008, zoals staat vermeld op de achterzijde van de obligatie.

Op de onderstaande datum kunnen de rentecoupures worden ingeleverd.
De penningmeester zal de daarop vermelde rentevergoeding contant uitbetalen.
De uitgelote obligaties staan vermeld op de site van de Schutterij.

Locatie
‘t Schuttershoes, Scholtenhagenweg 40B, 7481 VP Haaksbergen.

Data
Maandagavond   26 november 2018        20.00 uur t/m 21.30 uur

UITLOTING OBLIGATIES HAAKSBERGSCHE SCHUTTERIJ

De Haaksbergsche Schutterij heeft in 2004 een obligatielening uitgeschreven, waarvan de opbrengst voor het nieuw te bouwen verenigingsaccommodatie op het park Groot Scholtenhagen was.

Conform de leningsvoorwaarden wordt vanaf 2015 elk jaar 10% uitgeloot en vanaf 2 juli van het jaar der uitloting betaalbaar zijn.

De volgende obligaties zijn uitgeloot voor 2018:

Obligatie groot € 100,- nr. 028-033-038-044-048-054-060-062-088-094-107-115-127-
134-137
Obligatie groot € 250,- nr. 252-267-275-282
Obligatie groot € 500,- nr. 359

Deze uitgelote obligaties zijn met ingang van 2 juli 2018 betaalbaar bij het bestuur :
Contactpersoon:
De heer Hans Overbeeke, voorzitter
Telefoonnummer 06 -22 48 72 40, email voorzitter@schutterij.nl

Overlegging van de uitgelote obligaties, en de rente-coupures kan met ingang van 15 juli 2018 plaatsvinden, waarna betaling zal plaatsvinden door overmaking naar de rechthebbende (toonder) opgegeven bankrekening.
De penningmeester zal namens de Haaksbergsche Schutterij een verklaring van ontvangst afgeven.
Gedurende vijf jaar na 2 januari 2018 bestaat de gelegenheid de uitgelote obligatie in 2018, te laten uitbetalen.

Het bestuur attendeert u op de mogelijkheid , dat als men geen gebruik wil maken van de uitbetaling van de uitgelote obligatie men het vrijgekomen bedrag aan de vereniging ten goede kan laten komen.
In dat geval verzoekt het bestuur de obligatiehouders contact op te nemen met de voorzitter.

Namens het bestuur,
Hans Overbeeke, voorzitter

Verenigingsgebouw “ ‘t Schuttershoes ”, Scholtenhagenweg 40B,
7481 VP Haaksbergen.

De volgende obligaties zijn uitgeloot voor 2017:

Obligatie groot € 100,-   nr. 030 – 034 – 041 – 047 – 050 – 057 – 075 – 078 – 093 – 111 – 140
Obligatie groot € 250,-   nr. 256 – 258 – 262 – 263
Obligatie groot € 500,-   nr. 354

Deze uitgelote obligaties zijn met ingang van 2 juli 2017 betaalbaar bij het bestuur :

Contactpersoon:
De heer Hans Overbeeke, voorzitter
Telefoonnummer:  06 -22 48 72 40
email: voorzitter@schutterij.nl

Overlegging van de uitgelote obligaties, en de rente-coupures kan met ingang van 15 juli 2017 plaatsvinden, waarna betaling zal plaatsvinden door overmaking naar de rechthebbende (toonder) opgegeven bankrekening.

De penningmeester zal namens de Haaksbergsche Schutterij een verklaring van ontvangst afgeven.

Gedurende vijf jaar na 2 januari 2017 bestaat de gelegenheid de uitgelote obligatie in 2017, te laten uitbetalen.

Het bestuur attendeert u op de mogelijkheid, dat als men geen gebruik wil maken van de uitbetaling van de uitgelote obligatie men het vrijgekomen bedrag aan de vereniging ten goede kan laten komen.

In dat geval verzoekt het bestuur de obligatiehouders contact op te nemen met de voorzitter.

Namens het bestuur,
Hans Overbeeke, voorzitter

Verenigingsgebouw “ ‘t Schuttershoes ”
Scholtenhagenweg 40B
7481 VP Haaksbergen.

De volgende obligaties zijn uitgeloot voor 2016:

Obligatie groot € 100,-   nr. 029 – 039 – 046 – 055 – 063 – 073 – 081 – 090 – 118 – 136 – 138
Obligatie groot € 250,-   nr. 253 – 260 – 279 – 283
Obligatie groot € 500,-   nr. 371

Deze uitgelote obligaties zijn met ingang van 2 juli 2016 betaalbaar bij het bestuur :

Contactpersoon:
De heer Hans Overbeeke, voorzitter
Telefoonnummer:  06 -22 48 72 40
email: voorzitter@schutterij.nl

Overlegging van de uitgelote obligaties, en de rente-coupures kan met ingang van 15 juli 2016 plaatsvinden, waarna betaling zal plaatsvinden door overmaking naar de rechthebbende (toonder) opgegeven bankrekening.

De penningmeester zal namens de Haaksbergsche Schutterij een verklaring van ontvangst afgeven.

Gedurende vijf jaar na 2 januari 2016 bestaat de gelegenheid de uitgelote obligatie in 2016, te laten uitbetalen.

Het bestuur attendeert u op de mogelijkheid , dat als men geen gebruik wil maken van de uitbetaling van de uitgelote obligatie men het vrijgekomen bedrag aan de vereniging ten goede kan laten komen.

In dat geval verzoekt het bestuur de obligatiehouders contact op te nemen met de voorzitter.

Namens het bestuur,
Hans Overbeeke, voorzitter

Verenigingsgebouw “ ‘t Schuttershoes ”
Scholtenhagenweg 40B
7481 VP Haaksbergen.

De volgende obligaties zijn uitgeloot voor 2015:

Obligatie groot € 100,-   nr. 027 – 036 – 043 – 065 – 083 – 086 – 099 – 113 – 125 – 133 – 139
Obligatie groot € 250,-   nr. 259 – 273 – 281
Obligatie groot € 500,-   nr. 358

Deze uitgelote obligaties zijn met ingang van 2 juli 2015 betaalbaar bij het bestuur:
Contactpersoon:
De heer Hans Overbeeke, voorzitter
Telefoonnummer  06 -22 48 72 40, email voorzitter@schutterij.nl

Overlegging van de uitgelote obligaties, en de rente-coupures kan met ingang van 15 juli 2015 plaatsvinden, waarna betaling zal plaatsvinden door overmaking naar de rechthebbende (toonder) opgegeven bankrekening.
De penningmeester zal namens de Haaksbergsche Schutterij een verklaring van ontvangst afgeven.
Gedurende vijf jaar na 2 januari 2015 bestaat de gelegenheid de uitgelote obligatie te laten uitbetalen.

Het bestuur attendeert u op de mogelijkheid , dat als men geen gebruik wil maken van de uitbetaling van de uitgelote obligatie men het vrijgekomen bedrag aan de vereniging ten goede kan laten komen.
In dat geval verzoekt het bestuur de obligatiehouders contact op te nemen met de voorzitter.

Namens het bestuur,
Hans Overbeeke, voorzitter

Verenigingsgebouw
“ ‘t Schuttershoes ”
Scholtenhagenweg 40B
7481 VP Haaksbergen

A. Doel lening
Het aantrekken van kapitaal t.b.v. nieuw te bouwen clubhuis op het Park Groot Scholtenhagen.

B. Begrippen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder schuldenaar: Stichting Vrienden van de Haaksbergsche Schutterij

C. Voorwaarden van de lening
Artikel 1. Grootte van de lening
De lening is groot maximaal € 75.000,- en wordt uitgegeven in coupures van honderd euro (€ 100,-) tweehonderdenvijftig euro (€ 250,-) en vijfhonderd euro (€ 500), genummerd 1 t/m 400.
€ 100,-  250 stuks obligaties  =  € 25.000,-
€ 250,-  100 stuks obligaties  =  € 25.000,-
€ 500,-    50 stuks obligaties  =  € 25.000,-

Artikel 2. Rente
Er wordt een rente vergoed van 2% per jaar. 1e rente betaling vanaf 2 juli 2008 en bedraagt per coupure van
€ 100,-   rente € 2,- per coupure
€ 250,-   rente € 5,- per coupure
€ 500,-   rente € 10,- per coupure

Artikel 3. Looptijd
De lening heeft een looptijd van 20 jaar gerekend vanaf 2 januari 2004.

Artikel 4. Aflossing
De aflossing geschiedt à pari door uitloting van 10 % per jaar van de uitgegeven Certificaten voor het eerst op 2 januari 2015.
De uitloting zal geschieden tijdens de algemene ledenvergadering van de Haaksbergsche Schutterij. Het bestuur behoudt zich het recht voor meer dan 10% uit te loten.

Artikel 5. Betaalbaarstelling
De uitgelote obligaties zijn betaalbaar per 2 juli van het jaar der uitloting bij de Stichting Vrienden van de Haaksbergsche Schutterij te Haaksbergen.
De uitbetaling zal geschieden tegen intrekking van de obligaties.
Coupons, welke 3 jaar na de vervaldag en uitgelote obligaties welke 5 jaar na de betaalbaarstelling niet ter verzilvering zijn aangeboden vervallen ten bate van de Stichting vrienden van de Haaksbergsche Schutterij.