Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

De Haaksbergsche Schutterij, heeft sinds 2016 een vertrouwenspersoon in de persoon van onze commandant Alfons Waanders.

Alfons is te bereiken via email: vertrouwenspersoon@schutterij.nl

 

De KNTS heeft tot doel de belangen van de traditioneel schietende verenigingen en haar schutters te behartigen. Hiermee trachten wij te bereiken dat de aangesloten verenigingen tot in lengte van dagen het traditionele schieten en hun tradities, zoals o.a. het koningschieten, kunnen blijven uitoefenen.