Activiteiten ’t Stuupke tijdelijk in Schuttershoes

De verschillende activiteiten die altijd plaatsvonden in café ’t Stuupke aan de Eibergsestraat dat in mei afbrandde, zullen voorlopig gehouden kunnen worden in het Schuttershoes aan de Scholtenhagenweg. De biljarters, kaarters en darters kunnen nu weer ergens terecht.

Tijdens een informatieavond voor de sportverenigingen van Groot Scholtenhagen en omwonenden werd het plan geopperd om de activiteiten van ’t Stuupke tijdelijk onder te brengen in het clubhuis van de schuttersvereniging. Ook de cateringactiviteiten kunnen daar plaatsvinden. Er wordt geen café gerund in het Schuttershoes, het gaat echt alleen om een oplossing voor de caterings- en verenigingsactiviteiten. Daarnaast mag er slechts anderhalf jaar gebruik gemaakt worden van het Schuttershoes.