Vogelschieten in Haaksbergen G. H. van der Kuil won koningstitel


Der traditie getrouw werd heden, de eerste Woensdag in september, ter gelegenheid van de najaarskermis het vogelschieten gehouden. Na de rondgang van tamboers en hoornblazers der Schutterij, die bij zonsopgang de schutters voor de festiviteiten opriepen, trokken de deelnemers omstreeks acht uur naar het Volkspark „Scholtenhagen".


Hier werd het eerste schot gelost door de burgemeester van Haaksbergen, mr. J. H. J. Eenhuis. Het tweede schot was voor de schutterskoning 1950, de heer Horck, en toen begon het eigenlijke vogelschieten. Nog in de eerste ronde, bij het 132e schot, slaagde de heer G. H. van der Kuil uit Eppenzolder er in de vogel te doen tuimelen, zodat hij daarmede de koningstitel voor dit jaar verwierf als koningin koos de winnaar mej. G. M. Bos.

Daar er nog niet alle prijzen waren afgeschoten, werd een tweede vogel op de paal gezet. De uitslag luidde tenslotte:

1. G. H. van der Kuil (koning 1951)schutterskoning 1951

2. G. ter Hogt

3. G. F. Nijhof.

4. B. Bossewinkel,

5. J. van der Kuil,

6. H. J. Lankheet.

Na afloop reikte de burgemeester in hotel Eysink met een toepasselijk woord de prijzen uit. De voorzitter der schuttersvereniging, de heer G. A. B. " Leferink, bracht in een korte toespraak nogmaals dank aan allen, die er daadwerkelijk aan hebben meegewerkt om de eeuwfeesten der Haaksbergse Schutterij op j.1. Zaterdag en Zondag zo buitengewoon te doen slagen.
Haaksbergens nieuwe schutterskoning en -koningin, resp. de heer G. H. van der Kuil uit Eppenzolder, en mej. G. M. Bos