25 Mei 1996

De publiciteitscampagne rond het Europees Schutterstreffen dat deze zomer in Haaksbergen plaatsheeft, begon bijna 300 ki­lometer van huis. In Brussel werd Manneken Pis zaterdag in een authentiek blauw-rood maatkostuumpje van de Haaks­bergsche Schutterij gehesen.

Dat gebeurde onder toeziend oog van zo'n zestig Haaksberge­naren, onder wie burgemeester Van Agt en de wethouders Klein Breteler en Grobbink. Zij had­den zich voor de gelegenheid ge­huld. in jacquet en origineel Twentse 'brulfteneugers'-kle­dij. Het is het 606e pak dat het beeld krijgt aangemeten ..

Na 23 jaar trouwe dienst als 'er­kend kleder van Manneken Pis' weet Jacques Stroobants nog steeds niet precies waarom ver­enigingen en instanties uit de he­le wereld steeds vaker naar Brussel trekken om Manneken Pis in het nieuw te steken. De Belg wijst minzaam naar zijn voorhoofd. Puur ludiek, wil hij maar zeggen. Stroobants kan er de lol wel van inzien. Hij ver­dient er zijn boterham mee.

Ook zijn vrouw pikt e.en graantje mee. Zij naait maandelijks tal van kostuumpjes voor het zestig centimeter hoge beeldje. Ook het Haaksbergse pakje zette zij in elkaar. De schutterspet is van Nederlandse makelij en voor het piepkleine geweertje teken­de Haaksbergenaar Herman Weernink.